ตามรางสัมมนาฟรี ทั้ง 12 รอบของทุกโบรค

สัมมนาเดือน สิงหาคม

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 18:00-20:30 น.

ฟรีสัมนา ” เทคนิคการเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะกับสภาพตลาด และการใช้งาน MT4″

สถานที่ : ห้องประชุม B601 ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ลงรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)

ผู้จัด : โบรก MTSGF

ลิ้งลงทะเบียน : https://goo.gl/4F74ga

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-770-7799

วัน เสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00-17:00 น.

ฟรีสัมนา ” ปฏิวัติการเทรดเหนือชั้นด้วย MT4@KTBST” เพิ่มโอกาสทำกำไร “

สถานที่ : บริษัทหลักทรัพย์ KTBST (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ชั้น 52 ตึกCRC AllSeasonPlace (ลงรถไฟฟ้า BTSs เพลินจิต)

ผู้จัด : โบรก KTBST

ลิ้งลงทะเบียน :

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : คุณสุธาทิพย์ แสงวรรณลอย 02-648-1614,

คุณกิติยา เสาวกุล เบอร์โทร 02-648-1988

วัน อาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00-17:00 น.

ฟรีสัมนา “ ฝึกสร้างระบบเทรดอัตโนมัติ ให้ Robot ทำงานแทนคุณ ด้วย Smart EA on MT4 ”

สถานที่ : ห้องประชุม B702 ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ลงรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)

ผู้จัด : โบรก Globlex

ลิ้งลงทะเบียน :

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : คุณภัทรพล 02-687-7033

สัมมนาเดือน กันยายน

วัน อาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 9:00-17:00 น.

ฟรีสัมนา ” The Quant Master Thailand “

สถานที่ : หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ลงรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)

ผู้จัด : โบรก Classic Ausiris

ลิ้งลงทะเบียน : https://caf.co.th/quant-master-register/

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : คุณปอย : 02-618-0630 , คุณยาว : 02-618-0631

วัน เสาร์ ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 13:00-17:00 น.

ฟรีสัมนา ” รู้ก่อนเทรด ไม่ตกเทรนด์ Gold Online Futures และการใช้งาน MT4 “

สถานที่ : KGI สำนักงานให้ใหญ่ ตึก เอเซียเซ็นเตอร์ ห้องอบรม ชั้น 8 (ลงรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)

ผู้จัด : โบรก KGI

ลิ้งลงทะเบียน : https://www.kgieworld.co.th/th/activities/seminar.asp

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-658-8111

วัน เสาร์ ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 13:30-16:30 น.

ฟรีสัมนา “เทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Online อย่างไรให้ได้กำไรที่ยั่งยืน”

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 บล.หยวนต้า สำนักงานใหญ่ ตึก เกษรทาวเวอร์ (ลงรถไฟฟ้า BTS ชิดลม)

สัมมนาภายในโครงการ : วิทยากร คุณอติ อติกุล, CMT, CFA, FRM

ผู้จัด : โบรก Yuanta

ลิ้งลงทะเบียน : http://www1.yuanta.co.th/register/seminar.php?id=133

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-009-8000

วัน เสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 13:00-17:00 น.

ฟรีสัมนา ” ลงทุน Gold Online Futures ด้วย MT4 “

สถานที่ : ห้องประชุม B601 ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ลงรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)

ผู้จัด : โบรก Globlex

ลิ้งลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuDt3Enoyd-pvgqSjPejLyeZ0njv3CdynMpZBISxSxPM7isg/viewform

ลิ้งฟังออนไลน์ : https://www.facebook.com/globlexsecurities/

สอบถามเพิ่มเติมโทร :  02-687-7000

วัน อาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 9:00-12:00 น.

ฟรีสัมนา “เรียนรู้สัญญาณทางเทคนิคัลต่างๆเพื่อนำไปสร้าง Robot Trading”

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 บล.หยวนต้า สำนักงานใหญ่ ตึกเกษร ทาวเวอร์ (ลงรถไฟฟ้า BTS ชิดลม)

สัมมนาภายในโครงการ : วิทยากร คุณอติ อติกุล, CMT, CFA, FRM

ผู้จัด : โบรก Yuanta

ลิ้งลงทะเบียน : http://www1.yuanta.co.th/register/seminar.php?id=134

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-009-8000

สัมมนาเดือน ตุลาคม

วัน ศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00-14:30 น.

ฟรีสัมนา ” เทรดทองสไตล์ Trader มืออาชีพ โดย MT4 “

สถานที่ : บริษัทหลักทรัพย์ KTBST (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ชั้น 52 ตึกCRC AllSeasonPlace (ลงรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต)

ผู้จัด : โบรก KTBST

ลิ้งลงทะเบียน :

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 

คุณสุธาทิพย์ แสงวรรณลอย

เบอร์โทร 02-648-1614

คุณกิติยา เสาวกุล

เบอร์โทร 02-648-1988

วัน เสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00-17:00 น.

ฟรีสัมนา ” รู้ก่อนเทรด ไม่ตกเทรนด์ Gold Online Futures และการใช้งานโปรแกรม MT4″

สถานที่ : KGI สำนักงานให้ใหญ่ ตึก เอเซียเซ็นเตอร์ ห้องอบรม ชั้น 8 (ลงรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี)

ผู้จัด : โบรก KGI

ลิ้งลงทะเบียน : https://www.kgieworld.co.th/th/activities/seminar.asp

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-658-8111

วัน เสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00-17:00 น.

ฟรีสัมนา “Systems Trade Q4 เทรดเป็นระบบจบที่กำไร”

สถานที่ : ห้อง 601-602 ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ลงรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)

ผู้จัด : โบรก Classic Ausiris

ลิ้งลงทะเบียน :

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : คุณปอย : 02-618-0630 , คุณยาว : 02-618-0631

วัน พฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 18:00-20:30 น.

ฟรีสัมนา “ เทคนิควิเคราะห์กราฟแบบ Price Action และการใช้งาน MT4”

สถานที่ : ห้องประชุม B601 ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ลงรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)

ผู้จัด : โบรก MTSGF

ลิ้งลงทะเบียน :

ลิ้งฟังออนไลน์ :

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-770-7799